Aktuellt

Anhöriga tvingas bära koordinatorsroll

Undermålig samordning av vård och omsorg av sjuka äldre drabbar även många anhöriga som tvingas in i en ofrivillig, tidskrävande koordinatörsroll. Tre av fem anhöriga ställer sig samtidigt kritiska till att privatiseringar och valfrihetssystem är bra reformer för att förbättra för äldre och deras anhöriga.


Läs hela artikeln på Kommunals hemsida>>

Läs mer

Mer makt till peroner med funktionsnedsättning

Greger Nyberg och Ann-Christine Gullacksen brinner för att personer med funktionsnedsättning ska kunna påverka sin liv mer. Under hösten startar de fyra projekt för att stärka funktionsnedsatta personers röst på boenden och i dagliga verksamheter i Skåne. Vill din enhet vara med?

Läs hela reportaget>>

Läs mer

Hon vill vara hans fru - blir vårdkoordinator

Ulla Brännerud sitter vid sin man Arnes säng på Södersjukhusets akutavdelning i Stockholm. Hon har suttit så i flera timmar. Arne är knappt kontaktbar och ser väldigt skör ut där han ligger. Ulla, som är 80 år, är trött och hungrig, men helt fokuserad på att Arne ska få den bästa vården.

Läs hela artikeln på SVT.se>>

Läs mer

Stora krav på anhörigvårdare

Att som anhörig vårda en äldre och sjuk närstående person innebär inte bara att hjälpa till i vardagen. Ofta måste den anhöriga också ta på sig uppgiften som vårdsamordnare. Det visar en ny rapport från fackförbundet Kommunal.

Läs hela artikeln på SVT.se>>

Läs mer

De anhöriga är en glömd grupp

Kinda är den enda kommunen i hela länet som har en anhörigförening. I veckan besökte Margareta Fransson (MP), landstingspolitiker Kinda-föreningen.

 

Läs hela artikeln i Länstidningen Norr/Vimmerby>>

Läs mer

Tog pulsen på politiker

Upplands-Bro anhörigförening tog pulsen på politikerna. I lördags hade Upplands-Bro Anhörigförening bjudit in partierna till en politikerutfrågning. Med 12 i förväg förberedda frågor fick partirepresentanterna i Socialnämnden möjlighet att förklara respektive partis ståndpunkter i angelägna frågor rörande anhörigvården i kommunen. Moderator för mötet var Thomas Kylander, ordförande i Anhörigas Riksförbund. UBRO var med en stund på mötet och lyssnade på en intressant diskussion mellan politiker, anhöriga och moderator om frågeställningar som sällan har ett enkelt svar.

 

Läs hela artikeln på UBRO hemsida>>

Läs mer

Föreläsning om LSS & Försäkringskassan

Helene Karlsson och Julia Rem, socialsekreterare berättar om LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vilken hjälp och vilka insatser man kan ansöka om när man har en funktionsnedsättning. Försäkringskassan informerar om och svarar på frågor om assistans, handikappsersättning med mera.

Plats: Anhörigcenter, Frölunda kulturhus, Valthornsgatan 3

Tid: Torsdagen den 28 augusti Kl. 17.30–19.00

För mer information ring 0725-50 11 96 eller 031-366 40 82


Läs mer>>

Läs mer

Anhörigomsorg med stort ansvar

Kajsa Huddlestone har levt som anhörig hela sitt vuxna liv. Både till sin mamma och till sin CP-skadade son. Hon har blandade känslor till det stöd hon har fått av samhället och personer runt omkring henne. Hon arbetar idag på Nordström assistans och har flera kollegor i samma situation som henne själv. Hon upplever en stor förståelse från sin arbetsgivare.

Läs hela artikeln på Arbetsgivare för anhörigas hemsida>>

Läs mer

För långa väntetider i demensvården

”Man blir förälder till sin förälder”. I helgen var unga från hela landet som har en demenssjuk förälder på läger på Sjöviks folkhögskola.

 

Läs hela artikeln på Avesta tidning>>

Läs mer

Utvecklingen går framåt med ständiga förbättringar

70 % av kommunerna har rutiner för att erbjuda stödinsatser för närstående och över hälften av landets kommuner har utbildat personal i att uppmärksamma och stärka föräldrarollen i familjer med missbruks- och beroendeproblematik.

Läs hela krönikan på SKL:s hemsida>>

Läs mer

Svårt att arbeta och stötta sjuka anhöriga

Allt fler får ersättning för att stötta sjuka närstående. På femton år har antalet dubblerats. Men pengarna är tidsbegränsade och gäller inte vardaglig anhörigomsorg. Riksrevisionen föreslår att lagstiftningen ses över för att underlätta för anhöriga.

Läs hela artikeln på Sydsvenskans hemsida>>

Läs mer

Tips: MinMedicinApp

Som anhörig är det mycket att tänka på. Inte minst när det gäller den närståendes mediciner. Nu har EviDos tagit fram en app som hjälper till i vardagen; MinMedicinApp - en smart app till privatpersoner för att hålla koll på sina mediciner. Användaren får påminnelser om att bland annat ta sina mediciner, hämta ut piller i rätt tid, skaffa nytt recept och kolla om mediciner passar ihop. Även läkemedelsinformation från FASS presenteras på ett smart sätt.

• Med tanke på att i dagens sjukvård finns ett problem med felaktiga läkemedelsordinationer och att det ordineras läkemedel där interaktion mellan läkemedel orsakar läkemedelskomplikationer som medför onödigt lidande för den drabbade.
• Ca 40-85 procent har något fel i sina läkemedelslistor både vid inskrivning och utskrivning; det vill säga felmedicineringen är stor.
• 30 % av patienter på akutmottagningen söker på grund av läkemedelskomplikationer
• Läkemedelsrelaterade problem kostar samhället ca 30 miljarder kronor per år.
• Journalsystemen ”pratar inte med varandra”
• Fler läkare (diagnoser) ökad risk
• 4 av 5 läkemedelslistor felaktiga
• Brister i läkemedelsinformation (ringer till 1177)
• Varje dag används 18 miljoner dygnsdoser (läkemedel)

MinMedicinApp hette tidigare MediHand men vi var tvungna att ändra namn. Namnändring på Appstore är på gång. Appen finns i dagsläget bara till iPhone och iPad.

Besök tillverkaren EviDos hemsida>>

Du kan läsa mer om appen i Hemmets Journal>>

Du kan ladda ner appen i App Store>>

Läs mer

Döttrars ekonomi drabbas

Val 2014. Malin Gyllin jobbar deltid för att hinna hjälpa sina föräldrar. Mer än 90 000 kvinnor går ned i arbetstid eller slutar jobba för att ge anhörigomsorg. Ekonomin försämras, och stödet från samhället brister.

Läs hela artikeln på Sydsvenskans hemsida>>

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga i Almedalen

Under Almedalsveckan 2014 arrangerade Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) fem seminarier. Du kan läsa mer om dessa seminarier via länken nedanför samt se en film där Nka ställer en fråga till flera politiker: Vad ska det satsas på i framtidens anhörigstöd?

Läs om seminarierna och se filmen på Nka:s hemsida>>

Läs mer

4 kommunikationstips för anhöriga

Alla som levt nära en person med alkohol- eller drogmissbruk har förmodligen redan gjort allt de kan för att försöka rädda personen. Inte sällan märker man som anhörig att det säger för att hjälpa personen misstolkas eller leder till argumentation. Det man säger med goda intentioner leder i stället till ännu mera gräl.

Läs hela pressmeddelandet på MyNewsDesk>>

Läs mer

Marie Bergman fick en chock när dottern blev sjuk

För 40 år sedan sjöng Marie Bergman ”Trötta mamma, vagga lilla Lina…”. På nya skivan är dottern Lina med och sjunger samma sång. Efter några svåra år har cirkeln slutits!

Läs hela artikeln på Hemmets Veckotidnings hemsida>>

Läs mer

Anhörigvårdare hallå!

Anser du att fritid är överskattat? Tycker du om att arbeta med logistik och samordning? Tillåter din ekonomi att du går ner i arbetstid? Frågorna är avsiktligt provocerande, formulerade av fackförbundet Kommunal, för att belysa hur den stora gruppen anhörigvårdare har det.

Ni är 1,3 miljoner, ni som vårdar en nära anhörig i hemmet.

Utan alla er, kvinnor och män som dag och natt, år efter år, tar hand om sjuka och svaga anförvanter skulle sjukvården kollapsa. Men vem tar hand om anhörigvårdarna?

I Allers nr 30 besöker vi en liten oas för anhörigvårdare i Småland, en Må bra-vecka på Vrigstadgården.


Läs mer på Allers hemsida>>

Läs mer

Är du Ung Anhörig till någon med demens?

Välkommen till en träffpunkt för dig som är mellan 18–30 år och anhörig till någon med demenssjukdom.

Datum: 27 augusti, 24 september, 29 oktober och 26 november 2014.
Tid: 18.30–20.30
Plats: Nytorgsträffen, Nytorgsgatan 44, 1tr

Inbjudna gäster: Representant från Minnesmottagningen, Huddinge
sjukhus och Anna Nåsby, ung anhörig.

Ingen kostnad. Vi bjuder på fika.

Mer information: Birgitta Livgård Andersson, telefon 08-508 18 224,
birgitta.livgard-andersson@stockholm.se

Mer information>>

Läs mer

Stort intresse för hållbart arbetsliv i Almedalen

Arbetsgivare för anhöriga var på plats i ‪Almedalen‬. Förutom att projektet höll ett eget seminarium bevakades diskussionerna kring ett ‪hållbart arbetsliv‬.

Läs hela artikeln på Arbetsgivare för anhörigas hemsida>>

Läs mer

Nordiska museet öppnar utställningen "Gamlingar"

Utställningen om äldreomsorgen "Gamlingar, hur var det och hur vill du ha det?" på Nordiska museet i Stockholm har öppnat. Dock sätter det stora maskineriet, pressvisningar och programverksamhet in efter sommaren.
Det finns redan nu en blogg om de erfarenheter och kunskaper detta utställningsarbete har givit kring att vara äldre, anhöriga och personal i kontakt med äldreomsorgen.


Läs bloggen>>

Läs mer