Vi anhöriga

Vi anhöriga (fd. Nyheter) är Anhörigas Riksförbunds medlemstidning. Den ges ut fyra gånger per år och innehåller massor av intressant läsning.

Tipsa oss!

Redaktionskommittén mottar tacksamt ideer och tips till innehåll i Vi anhöriga. Skicka ditt tips till press[snabel-a]ahrisverige.se eller kontakta kansliet.

Prenumerationserbjudande

Vi anhöriga en angelägen tidning för alla som i sin tjänst arbetar för anhörigstöd och för förtroendevalda i socialnämderna. I många av landets kommuner finns anhörigcentraler eller liknande där informationsbroschyrer, tidskrifter om anhörigfrågor och anhörigstöd finns samlade. Vi ser det som en självklarhet att Vi anhöriga har ett stort värde bland kommunens informationsmaterial till anhörig!

Besöker Du Vård- eller Hälsocentralen ibland, kanske sjukhusbiblioteket, Apoteket, ett privata assistansbolag, Träffpunkten eller annan mötesplats, där du tycker att vår tidning skulle finnas? Hjälp oss att sprida information om anhörigfrågorna genom att föreslå en prenumeration. Ta kontakt med oss på kansliet i Varberg, så ombesörjer vi det praktiska.

Här på hemsidan kan du läsa eller ladda ner Anhörigas Riksförbunds tidning Vi anhöriga. Tidningen är i PDF-format så du behöver en PDF-läsare i din dator, till exempel Adobe Reader. Till höger hittar du en länk där du kan ladda ner den.

Annonsering i tidningen

Kontakta Åsa Jansson