Handbok för anhöriga

Handboken vänder sig till alla som söker information inom anhörigområdet. Den är varken fokuserad på någon särskild diagnos eller speciell ålder hos den som vårdas. Vår förhoppning är att den ska vara enkel att använda.


Det är också vår övertygelse att den aldrig kommer att bli helt färdig, utan kontinuerligt behöver uppdateras, revideras och vidareutvecklas. Anhörigstödets utveckling är en pågående process där nya erfarenheter och kunskaper ständigt kommer i dagen.

Gå till handboken