Anhörigföreningar

Anhörigas Riksförbund stimulerar bildandet av lokala anhörigföreningar i landet. Vår strävan är också att på olika sätt stödja de redan etablerade medlemsföreningarna.

Nya anhörigföreningar bildas allt eftersom. Koncentrationen av föreningar är störst i mellersta och södra delen av landet. Idag finns 63 anhörigföreningar anslutna till Anhörigas Riksförbund spridda över 16 län från Skåne i söder till Västernorrland och Jämtland i norr.

Under förteckningen lokala anhörigföreningar kan du se om det finns en anhörigförening på din ort. Om det inte finns någon, kontakta oss på förbundet.