Länkar

Anhörighjälpen

Anhöriglinjen finns till för dig som är anhörig till någon äldre. Här finns bland annat fakta, nyheter och tips.

Vi startade tack vare regeringsuppdraget "Teknik för äldre".


Anhörigjouren

Anhörigjouren ar ett informations och stödcentrum för privatpersoner och företag som lever med, eller stödjer en närstående, vän eller kollega som drabbats av sjukdom, problem eller ohälsa.
Vi erbjuder gratis information och rådgivning via mejl samt stöd och terapisamtal mot en kostnad på vår mottagning. Vi förmedlar och marknadsför aktuella förläsningar, kurser och utbildningar inom anhörigperspektivet.


Bort med skammen

Nationella anhörigdagen 2011 så startades bloggen "Bort med skammen" som vill sprida kunskap om demens. Skaparna av bloggen vill att "Bort med skammen" ska öppna dörrar för samtal kring demens och att detta på sikt ska göra livet lite enklare och bättre för både drabbade och anhöriga.

Vill du bidra med material? Skriv gärna in dina egna historier och erfarenheter av att leva med eller nära demens, tips och idder på intervjuer och på vad som är på gång runt om i landet.


Cancerkompisar

Cancerkompisar hjälper anhöriga till cancerdrabbade att få stöd, tröst och hopp genom att förmedla kontakter med andra i samma situation. Anhöriga till cancerdrabbade får en bättre livskvalité. Cancerkompisar ska fungera som ett band mellan anhöriga till cancerdrabbade, sjukvård och arbetsgivare. Kunskapen ska användas i utbildningssyfte, för statistik, för att föra debatt, driva opinion, skapa kännedom för att förbättra situationen för anhöriga till cancerdrabbade.


Don't forget me

DON'T FORGET ME ska skapa uppmärksamhet runt Alzheimers (och övriga demenssjukdomar) och vara en informationskälla, samlingspunkt och trygghet för anhöriga och sjuka. Resten av samhället som vill hjälpa oss att hjälpa ska också med - alla känner vi någon, som har haft eller kanske kommer att få demens vid ung eller äldre ålder. Så tillsammans måste vi arbeta för att bota denna sjukdom, sprida kunskap och glädje runt tragedin och framförallt vårda och lära oss bemöta de som blir sjuka.


En anhörigvårdares liv

Inga-Britt Gudmundsson har varit anhörigvårdare till sin make i flera år och jobbat inom äldreomsorgen i 42 år. Hon föreläser om livet som anhörig där hon tar upp äkta känslor i vardagen, maktlösheten och om hur hon blev sin egen chef och bästa vän när livet ställdes på sin spets.


Findus - webbaserad utbildning i "Mat i dysfagi"

Att få i sig näringsriktig och energirik kost med rätt konsistens borde vara en rättighet och självklarhet för alla. Därför har vi tagit fram en webbaserad utbildning som ger dig/er kunskap och stöd inom enkel näringslära, mat och måltider vid tugg- och sväljsvårigheter. Allt för att ge kunskap och underlätta arbetet i vardagen!


Handikapptipsbloggen

Bloggen handlar om tips, råd och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning som rörelsehinder, demens, inkontinens etcetera. Visar hur anhöriga och vänner kan hjälpa personer med omfattande funktionsnedsättning till en meningsfull tillvaro både om personen bor hemma eller på särskilt boende. Var du hittar butiker, vad du skall göra om du är missnöjd med boende, mat med mera.


Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.


Hjälpmedelsinstitutets bibliotek

För att söka och beställa böcker behöver du inte vara inloggad.
När du har lånat första gången, får du inloggningsuppgifter av biblioteket.


Nationellt kompetenscenter Anhöriga

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.


Seniorval.se är Sveriges största söktjänst kring omsorg och boende för seniorer. Webbtjänsten startades som ett initiativ av två närstående för att stötta seniorer och andra närstående att fatta beslut kring vilken omsorg och boende de vill ha när de åldras. För att välja behövs information och inspirationoch det vill Seniorval.se bidra med. 


Socialstyrelsen

Fokus på anhöriga – Här kan du läsa artiklar och få information om vad som händer inom anhörigområdet.


Socialstyrelsens senaste rapport

Anhöriga som ger omsorg till närstående. Omfattning och konsekvenser.


Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund. Vi vill ge människor möjlighet att utvecklas - enskilt eller tillsammans med andra. Det gör vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som studiecirklar, kulturarrangemang och föreläsningar. Vi anordnar verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, samt anhöriga och personal inom vård och omsorg. SV samarbetar med många handikapporganisationer.


Svenskt Demenscentrum

Arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. Arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.


Teknik för äldre

Teknik för äldre är ett regeringsuppdrag som stödjer utvecklingen av bra produkter, ny teknik och bättre boende för äldre och anhöriga.


Textiltips-bloggen

Bloggen innehåller tygmönster till lätt av- och påtagbara kläder alternativt var du kan köpa sådana kläder, samt konstnärliga aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.


Ung Anhörig

Det finns idag ca 2000 ungdomar i Sverige som har en demenssjuk förälder. Ung Anhörig är främst till för dem men välkomnar även alla andra. Du är kanske närstående till någon anhörig vars förälder drabbats av demens, eller du kanske vill veta mer om sjukdomen?