Om oss

 

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Anhörigas Riksförbund består av lokala anhörigföreningar, andra stödjande organisationer och föreningar, samt enskilda medlemmar.

Anhörigas Riksförbund ska utifrån ett anhörigperspektiv med god kunskap och bred erfarenhet väcka till debatt, påverka, inspirera och visa vägen för dagens och morgondagens anhörigstöd tillsammans med anhöriga.

Anhörigas Riksförbund ska vara en gemensam plattform för alla frågor som berör anhöriga och anhörigvårdare samt kännetecknas av god samverkan genom positiva och ömsesidiga dialoger med samtliga aktörer på alla nivåer inom området anhörigstöd.

Vem är anhörig eller anhörigvårdare?

Det är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand.

Till exempel kan det vara make eller maka, förälder, barn, barnbarn, syskon, sammanboende, vän, granne eller annan person.

Vill du bilda en anhörigförening på din ort?

Det är med stor glädje Anhörigas Riksförbund noterar ett ökande intresse av att bilda lokala anhörigföreningar.

Behöver du hjälp och råd om hur ni ska gå tillväga för att bilda en anhörigförening, hör av dig till Anhörigas Riksförbund. Vi har bland annat ett startpaket som kan vara till hjälp, men vi kan också göra personliga besök i din kommun. Vi hjälper även till att utse en fadderförening, det vill säga en förening som har funnits några år och som kan bidra med sina erfarenheter till den nya föreningen.

Läs mer om att bilda förening>>

Bild: Smålandsbilder.se