Anhörigboxen

Samla den lokala anhörigföreningen i ett samtal kring anhörigboxen. Den innehåller många bra tips och exempel på hjälpmedel och ny teknik som kan underlätta din vardag.

Anhörigboxen innehåller handledning som är lätt att använda och ett antal arbetshäften. Där finns också en film om hur det är att vara anhörig, blädderblock med exempel på aktiviteter och hjälpmedel och en sammanställning över var man kan köpa bra produkter och hjälpmedel.

Vill du veta mer eller beställa Anhörigboxen?

Kontakta Anett Karlsson
e-post: anett.karlsson[snabel-a]ahrisverige.se
telefon: 0340-154 41


Du kan även läsa mer om anhörigboxen på Teknik för äldres webbsida.