Anhörig-reflexen!

Kom ihåg att beställa Anhörig-reflexen!
 
Den 2 september är sista beställningsdatum för reflexen som tagits fram med tanke på Nationella Anhörigdagen/Anhörigveckan.
 
Reflexen har tagits fram på initiativ av Marita Gill, Karlshamns kommun och i samarbete med Anhörigas Riksförbund och Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. Den har formen av ett
”A” med ett hjärta i centrum.
 
 
Många kommuner och föreningar har beställt reflexen för att delas ut i samband med aktiviteter förlagda kring Nationella Anhörigdagen/anhörigveckan.
 
Här kan du ta del av beställningsuppgifter, priser m.m.
http://reflexer.com/ah/