En dag för anhöriga i Stockholms stadshus

En dag för anhöriga i stadshuset

Lördagen den 1 oktober välkomnas landets anhörigvårdare till Stockholms stadshus. Fjolårets besöksrekord, drygt 1000 deltagare, sitter löst då En dag för anhöriga arrangeras för tredje året i rad. Liksom tidigare blir det öppet hus med underhållning, utställningar och mingel varvat med föreläsningar om bland annat stroke, demens och hjälpmedel. I lunchpausen bjuds på kaffe och smörgås.

Genom En dag för anhöriga vill Svenskt demenscentrum och en rad andra arrangörer (se nedan) uppmärksamma anhörigvårdarnas viktiga arbete. Anhörigvården, även kallad informell omsorg, är en ovärderlig del av det svenska samhället. I många fall utgör den merparten av den vård och omsorg som ges. Bland hemmaboende 75-åringar beräknas anhöriga stå för mer än två tredjedelar av de totala hjälpinsatserna.

Klockan 9.30 öppnas portarna till Blå hallen och Gyllene salen. På stora scenen uppträder bland andra sångerskan Susanne Alvfengren och Stefan Sauk, skådespelare och ordförande i Alzheimerfonden. Energimassage, rådgivning och mycket annat erbjuds via de trettiotal utställare som presenterar sina verksamheter. Tonvikten i föreläsningarna ligger på anhöriga till äldre men andra närstående är också välkomna.

Med En dag för anhöriga inleds årets "anhörigvecka". Den 6 oktober är den Nationella anhörigdagen som uppmärksammas med en rad arrangemang runt om i landet.

En dag för anhöriga arrangeras av Svenskt demenscentrum tillsammans med Demensrådet i Stockholms läns landsting, Hjälpmedelsinstitutet, Anhörigas riksförbund, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, Stockholms läns anhörigkonsulenter och Stockholms stad.