Stärkt stöd till anhörigorganisationer

En av regeringens prioriterade frågor är att stödja anhöriga som vårdar eller stödjer närstående. Regeringen stärker stödet till anhörigorganisationerna med 2 miljoner kronor från och med 2012. Anhörigorganisationer kan ge ett värdefullt stöd och regeringen vill stärka statsbidraget till dessa organisationer. Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela medlen efter ansökan från organisationerna. 

I budgeten för 2012 föreslås 1,95 miljarder kronor i riktat stadsbidrat till området äldrepolitik. Där inkluderas inte medel till de generella stadsbidragen till kommuner eller medel till myndigheter.

Gå gärna in och läs mer på Regeringens hemsida, www.regeringen.se

Klicka här för att komma till hemsidan>>regeringen>>