Vi behöver ny lag för att skydda de dementa

I Aftonbladet 21 september finns ett debattinägg om kravet på lagändring för att se till att demenssjuka med allvarlig kognitiv störning får rätt vård när de inte längre är förmögna att fatta egna beslut.

Läs hela debattartileln genom att klicka på länken >>aftonbladet>>