Regeringsuppdrag till NkA

NkA utvecklar stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Regeringen avser att avsätta 870 miljoner kronor per år under perioden 2012-2016 för insatser som syfter till att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vorden och omsorgen för personer med psykisk ohälsa. Regeringen har sådeles beslutat att gen Nationellt kompetenscentrum Annhöriga....läs mer >>Nationellt kompetenscentrum Anhöirg>>