Sökes: Anhöriga till studie

Örebro universitet söker efter anhöriga som vill medverka i en studie som anhörigstöd.

Syftet med studien är att öka förståelsen för anhörigas livssituation i samband med stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre och/eller funktionshindrade.

 

Läs mer Nationellt kompetenscentrum Anhörigas webbplats