Nationell konferens: Barn som anhöriga

Den 4 oktober anordnar Nationellt kompetenscentrum Anhöriga en uppstartskonferens för projektet Barn som Anhöriga i Stockholm. Evenemanget bjuder på intressanta seminarier och utbyte av erfarenheter och kunskaper. Konferensen vänder sig till anhöriga, brukare, personal, beslutsfattare och ideella organisationer.

Läs mer på Nationellt kompetenscentrum Anhörigas webbplats