Paneldiskussion om mat för äldre

Den 5 november bjuder Studieförbundet Vuxenskolan och SPF in till en paneldiskussion om måltidens betydelse på äldre dagar.

"När andra aktiviteter minskar ökar måltidernas betydelse. I hur stor omfattning tas dessa aspekter med i beräkningen när måltiderna översätts i pengar? Vilken vikt läggs vid tillagning och smak i inom den offentliga upphandlingen? Finns det tillgång till sociala mötesplatser där äldre kan träffas och äta tillsammans utan biståndsbeslut?"

Tid: 5 november, kl.12.00-14.00
Plats: Falkvägen 42, Tumba
Fri entré! Enklare förtäring serveras till självkostnadspris.

Läs mer