Hjälp oss att kartlägga anhörigas livssituation

Hur ser livet ut för anhörigvårdare på din ort? Skiljer sig situationen åt beroende av var i landet man bor, vilken bakgrund man har eller hur gammal man är? Detta kommer vi inom kort att få svar på.

Under hösten 2012 och våren 2013 påbörjar vi en stor kartläggning av hur anhörigvårdare upplever sin situation.

Undersökningen görs med hjälp av de lokala anhörigföreningarna, redan idag är ett 10-tal anhörigföreningar engagerade i projektet. Nu hoppas vi att fler föreningar vill bidra med underlag.

Undersökningen är i grunden webbaserad men enkäten går också att fylla i på papper. Förbundet informerar och utbildar varje förening inför uppstarten och anhörigföreningen ansvarar för insamlingen av information.

I samma stund som en anhörig skickat in en webbenkät uppdateras informationen i verktyget. Detta medför att vi kan följa utvecklingen löpande och exempelvis se om en insats har givit några effekter. Vi kan också jämföra situationen i olika kommuner och undersöka varför något fungerar bättre på en given ort.

– Detta kommer att bli ett kraftfullt påverkansverktyg för både de lokala anhörigföreningarna och förbundet, beslutsfattarna kan inte ignorera oss om vi kommer med statistik och hårda fakta kring hur anhöriga har det, säger Anett Karlsson, ombudsman Anhörigas Riksförbund.


Vill du veta mer om kartläggningen?
Kontakta Anett Karlsson, ombudsman
Telefon: 0340-154 40
E-post: anett.karlsson@ahrisverige.se