Workshop om Anhörigvård

Förkonferens i anslutning till Anhörigriksdagen:

Idéer och erfarenheter om anhörigvård
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga bjuder in anhörigkonsulenter och anhörigsamordnare till en workshop om anhörigfrågor.


23 maj 2011, Folkets Hus, Varberg